Условия использования

Публічна оферта


 Цей договір є офіційною та публічною пропозіцією Продавця укласті договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті. Цей договір є публічнім, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, его умови є однаково для всіх покупців Незалежності від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом Укладення цього Договору покупець в повну обсязі пріймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається Укладення з моменту натіскання кнопки «Замовлення підтверджено» на странице оформлення замовлення и Отримання покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електроному вигляді.


1. Терміни та визначення


1.1. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.


1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.


1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-гіпермаркету для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.


1.4. Продавець – фізична особа підприемець Лисенок Ірина Анатоліївна особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 04210, м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 5, кв. 1 


2. Предмет договору та порядок його укладання.


2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.


2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-гіпермаркету, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.


3. порядок оформлення замовлення


3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-гіпермаркеті через форму «кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-гіпермаркету.


3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.


4. Ціна товару.


4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-гіпермаркету. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.


4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.


4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті.


5. Права та обов*язки сторін


5.1. Продавець зобов’язаний:


5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.


5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.


5.2. Продавець має право:


5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.3 Покупець зобов'язується:


5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на сайті Інтернет-гіпермаркету.


5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.
6. Умови повернення товару


6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.


6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п.


6.1. Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.


6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем. В такому разі доставка малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше 5 (п'яти) кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього.


6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком, що міститься на сайті.


6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.


7. Відповідальність сторін


7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.


7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.


7.3. У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами.


7.4 Відповідальна особа Лисенок Дмитро Олегович.


8. Конфідеційність і захист персональних данних


8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-гіпермаркету при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.


8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.


8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності


9. Інформаційні повідомлення


9.1. Реєструючись на сайті Інтернет-гіпермаркету, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, діючих на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.


9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки в розділі «Мій кабінет» на сайті. 


10. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті 


10.1. Сайт Інтернет-гіпермаркету містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори. 10.2. Увесь зміст сайту Інтернет-гіпермаркету охороняється законодавством України, міжнародними договорами.


10.3. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-гіпермаркету, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.
11. Інші умови


11.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.


11.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.


11.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п.
12. Строк дії Договору та порядок його розірвання.


12.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.


12.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.


0
0